• 1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo bei pinigų grąžinimo tvarka

  1.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

  1.1.1 Pirkėjas nurodydamas priežastį per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių (pavyzdžiui, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pirkimo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;);

  1.1.2 Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėją informuoja: užpildydamas pavyzdinį prašymą dėl prekės grąžinimo ir pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Grąžinimo prašymas pildomas elektroniniu būdu arba raštiškai ir patvirtinimas kliento parašu. Prie prašymo pridedamas pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas;

  1.1.3 Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolika) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

  1.1.3.1 kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas perka prekę;

  1.1.4 Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

  1.1.5 Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas raštiškai arba elektroniniu būdu Pardavėjui.

  1.2 Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

  1.2.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

  1.2.2 Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 1.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

  1.2.2.1 kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti (pataisyti prekę);

  1.2.2.2 kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

  1.2.2.3 kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

  1.2.2.4 grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

  1.2.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 1.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 1.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 1.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

  1.2.4 Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  1.2.4.1 pranešti apie tai Pardavėjui raštiškai, užpildant prekių grąžinimo prašymą, kuriame privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

  1.2.4.2 pateikti prekių pirkimo-pardavimo dokumentą (kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą);

  1.2.4.3 pateikti raštišką prekės grąžinimo prašymą.

  1.2.5 Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo prekės pardavimo dienos.

  1.2.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento).

  1.2.7 Pinigai Pirkėjui grąžinami iškart po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo prašymą apie netinkamos kokybės prekę. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinimą išmokėti bankiniu pervedimu arba grynais pinigais, išskyrus tuos atvejus, kai prekės buvo įsigytos atsiskaitant DK (Dovanų kuponu). Tais atvejais grąžinimas išmokamas Junika dovanų kuponais.

  1.2.8 Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

  1.2.9 Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

  1.3 Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

  1.3.1 Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

  1.3.2 Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 1.4.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

  1.3.3 Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 1.1-1.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

  1.3.4 Pirkėjas nedelsdamas nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui turi perduoti prekes Pardavėjui registruotu paštu, paštomatu arba perduodant gyvai susitarus;

  1.3.5 Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinimą išmokėti grynais pinigais ir Junika dovanų kuponais.

  1.3.6 Pasinaudojus Taisyklių 1.1. punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama prekės kaina ir Pirkėjo apmokėtos siuntimo išlaidos. Prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Jei per Taisyklių 1.3.5 punkte nurodytą terminą išaiškėja prekės kokybės trūkumai, prekės keitimo, remonto ar grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. 

  1.3.7 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 1.4.1 punktui.

  1.3.8 Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku". Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie naudojamus slapukus skaitykite. Plačiau apie slapukų politiką